myadvisor
Συζήτηση για την Ιδιωτική ασφάλιση
31 αναγνώστες
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019
00:02

Περίοδος ανακοινώσεων των ετήσιων αναπροσαρμογών στα ασφάλιστρα υγείας. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σχετικά με τις τιμές των ατομικών προγραμμάτων υγείας και τις αυξήσεις τους, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πως λειτουργεί ένα ασφαλιστήριο και το πως καθορίζεται η τιμή του.

Όπως σε κάθε ασφάλιση, πλην των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, έτσι και στον κλάδο υγείας συγκεντρώνονται πολλοί ασφαλισμένοι που συνεισφέρουν λίγα χρήματα σε ένα ''κοινό κουμπαρά'' ώστε να αποζημιωθούν οι λίγοι με αρκετά χρήματα στους οποίους θα συμβεί μια ασθένεια-ατύχημα.

Με στατιστικές-αναλογιστικές μεθόδους μια εταιρεία κάνει τις προβλέψεις της σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων,  και τις αναμενόμενες αποζημιώσεις βάσει της ηλικίας τους, του ιατρικού τους ιστορικού και των τιμών της αγοράς ιατρικών υπηρεσιών και καθορίζει το αρχικό ασφάλιστρο. Για να λειτουργεί σωστά ένα πρόγραμμα θα πρέπει το σύνολο των εισφορών να μην ξεπερνά τις αποζημιώσεις συν ένα λογικό ποσοστό κέρδους της εταιρείας, συν τα διάφορα έξοδα λειτουργίας του (μισθοί, έξοδα προώθησης κτλ). Αυτό το μέγεθος (ασφάλιστρα / αποζημιώσεις ) ονομάζεται δείκτης ζημιών και είναι το Α και το Ω στην εξέλιξη του προγράμματος. Η ίδια λογική υπάρχει και στα ομαδικά συμβόλαια υγείας αλλά εκεί οι διάφορες αναπροσαρμογές είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρόνο με το χρόνο με την ασφαλιστική εταιρεία.

Γιατί το ασφάλιστρο αυτό αυξάνεται -συνήθως- με την πάροδο των χρόνων;

Στους όρους κάθε προγράμματος υγείας αναφέρονται 3 παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την αύξηση του ασφαλίστρου.

 1. Η αυξανόμενη ηλικία του ασφαλισμένου: Όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος είναι στατιστικά πιθανότερο να αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας και να χρειαστεί νοσηλεία. Έτσι, χρόνο με το χρόνο το ασφάλιστρο αυξάνεται συνήθως 1-3% ανάλογα με τις προβλέψεις και τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία.
 2. Ο ιατρικός πληθωρισμός: Με τα χρόνια, το κόστος μιας συγκεκριμένης νοσηλείας ανεβαίνει με αποτέλεσμα η ασφαλιστική εταιρεία να χρειάζεται περισσότερα ασφάλιστρα για να καλύψει τον ίδιο αριθμό και τύπο νοσηλειών. Για να είναι βιώσιμο το πρόγραμμα αυτό μεταφράζεται σε αύξηση ασφαλίστρων.
 3. Μεταβολή στο δείκτη ζημιών του προγράμματος: Όταν δηλαδή το σύνολο των ασφαλίστρων είναι σημαντικά μικρότερο των αποζημιώσεων για κάποια συνεχόμενα έτη. Αυτό είναι το βασικό σκέλος των αναπροσαρμογών και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως θα δούμε παρακάτω.

Μπορεί ο ασφαλισμένος να προβλέψει τις πιθανές αυξήσεις και να λάβει πιο σωστές αγοραστικές αποφάσεις;

 Χωρίς να είναι εύκολο να μπορέσει κάποιος να προβλέψει την πιθανή εξέλιξη των ασφαλίστρων του, μπορεί να κάνει μια καλή εκτίμηση εάν κατανοήσει πρωτίστως τους παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη ζημιών στα προγράμματα υγείας. Αυτό γιατί η επίδραση της ηλικίας γίνεται εύκολα κατανοητή (σε πολλά προγράμματα αναγράφεται και στους όρους οπότε είναι γνωστή εξ αρχής) ενώ για τον ιατρικό πληθωρισμό μπορεί κάποιος να ψάξει και να διαβάσει σχετικές πηγές.

 Έτσι λοιπόν, οι διάφορες αναπροσαρμογές που δυσαρεστούν δικαίως τους καταναλωτές προκύπτουν συνήθως από ένα,  ή συνδυασμό κάποιων,  από τα παρακάτω:

 1. Κακός αναλογιστικός σχεδιασμός του προγράμματος εξ αρχής: Οι αρμόδιοι δεν έχουν υπολογίσει σωστά τις πιθανότητες να ασθενήσουν οι ασφαλισμένοι του προγράμματος και έτσι στο τέλος οι αποζημιώσεις είναι μεγαλύτερες του αναμενόμενου.
 2. Πολλές παροχές σε σχέση με τα ασφάλιστρα: Σε συνάρτηση με το παραπάνω, το πρόγραμμα καλύπτει περισσότερα πράγματα και με μεγαλύτερα ποσά από όσα επιτρέπουν τα ασφάλιστρα που εισπράττονται.
 3. Κακή εμπορική πορεία του προγράμματος: Όταν για Χ Ψ λόγους ένα πρόγραμμα δεν έχει πολλούς ασφαλισμένους τότε μερικές μεγάλες νοσηλείες (πχ των 100.000€ ) έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο δείκτη ζημιών και στη λειτουργία του προγράμματος.
 4. Επιθετική τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για λόγους ανταγωνισμού κάποια εταιρεία υποτιμολογεί το πρόγραμμα για να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Μοιραία κάποια στιγμή ο δείκτης ζημιών θα οδηγήσει σε αυξήσεις ασφαλίστρων.
 5. Χαλαρή πολιτική ανάληψης κινδύνων: Εάν μια εταιρεία αποδέχεται για ασφάλιση άτομα με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό τότε οι πιθανότητες για νοσηλεία αυξάνονται σε σχέση με μια άλλη εταιρεία που είναι πιο αυστηρή. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο αν αναλογιστούμε το λόγο εισφορών-παροχών στο Δημόσιο Ασφαλιστικό σύστημα υγείας όπου ασφαλίζονται όλοι (καλώς) ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού.

Με βάση τα παραπάνω σημεία, αναφορικά με το θέμα των αυξήσεων ο καταναλωτής θα πρέπει:

 • Να ζητά ένα ιστορικό των αναπροσαρμογών των τελευταίων ετών ώστε να έχει μια καλή εικόνα.
 • Να προτιμά προγράμματα με αρκετά χρόνια λειτουργίας. Οι παλαιότερες αναπροσαρμογές είναι πιθανό να έχουν φέρει τα ασφάλιστρα στο σωστό επίπεδο και να αποφευχθούν οι εκπλήξεις.
 • Να κοιτά μεγάλες εταιρείες με μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο υγείας και πολλούς ασφαλισμένους ώστε να είναι πιο σίγουρος για μια σωστότερη και πιο βιώσιμη λειτουργία των προγραμμάτων τους.
 • Να είναι επιφυλακτικός σε προγράμματα που είναι εξόφθαλμα φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα άλλων εταιρειών, ή έχουν ασυνήθιστα πολλές παροχές. Το πιθανότερο είναι κάποιο από τα δύο να αλλάξει στο κοντινό μέλλον.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να δεχτούμε ότι σε κανένα ασφαλισμένο δεν αρέσει να πληρώνει περισσότερα ούτε και καμία ιδιωτική εταιρεία θέλει να αυξάνει τιμές και να κινδυνεύει με απώλεια πελατείας. Ωστόσο, είναι τέτοια η φύση αυτής της υπηρεσίας ώστε οι αναπροσαρμογές να είναι πρακτικά αναπόφευκτες. Εφόσον όμως κινούνται σε λογικά και δικαιολογημένα πλαίσια (2-3-4% συνολικά), τότε εξασφαλίζεται η σωστή, ουσιαστική και μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένου, πράγμα που πρέπει να είναι και το κυριότερο ζητούμενο.

 

Ματωνάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος-Ασφαλιστικός Σύμβουλος


Περισσότερα για την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας στο asfalisi-ygeias.gr

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
Δεν έχει αξιολογηθεί

 Εκτύπωση
2904 αναγνώστες
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
13:01

Η κάλυψη των συγγενών παθήσεων (εκ γενετής ανωμαλίες) είναι μια νέα προσθήκη στα νέα, ετησίως ανανεούμενα, προγράμματα υγείας.


Ανάλογα με την πολιτική της, κάθε ασφαλιστική έχει επιλέξει να καλύπτει τις συγγενείς παθήσεις με κάποια περίοδο αναμονής. Παρακάτω θα δούμε τι αναγράφεται στους όρους των προγραμμάτων των πιο γνωστών εταιρειών στην Ελλάδα.

Εθνική Ασφαλιστική - Full 

Μετά από 2 έτη εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν αναμονή 1 έτους και έχουν τυχόν συγγενή αιτιολογία (αυτές καλύπτονται μετά από 1 έτος).


Generali - Medical Safety

Καρδιολογικές συγγενείς παθήσεις καλύπτονται μετά από 10 έτη συνεχούς ασφάλισης.

Λοιπές συγγενείς παθήσεις μετά από 2 έτη.


Interamerican - Medihospital

Παθήσεις του πεπτικού, ουροποιητικού, γεννητικού και αναπνευστικού συστήματος για τις οποίες ισχύει αναμονή 2 ετών.

Μετά από 10 έτη νευρικού, καρδιαγγειακού, μυοσκελετικού

Άλλες συγγενείς παθήσεις δεν καλύπτονται.


Eurolife - Premium

Μετά από 10 έτη εκτός από αυτές του πεπτικού, ουροποιητικού, γεννητικού και αναπνευστικού συστήματος για τις οποίες ισχύει αναμονή 2 ετών.


AXA - Medisyn 2

Μετά από 24 μήνες συνεχούς ασφάλισης εκτός από τις περιπτώσεις:

μεσοκολπική και μεσοκοιλιακή επικοινωνία καρδιάς, συγγενείς βαλβιδοπάθειες καρδιάς (μιτροειδούς, αορτικής και τριγλώχινας), παραμονή ανοικτού βοτάλειου πόρου, κύστη θυρεογλωσσικού  πόρου, βραγχιακή και δερμοειδής κύστη, τερατώματα ωοθηκών, η κρυψορχία και η εκτοπία όρχεων και νεφρών, οι ανελκόμενοι όρχεις, η πολυκυστική νόσος των νεφρών, η φίμωση και η παραφίμωση σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, ο υποσπαδίας και ο επισπαδίας, η συγγενής θρομβοφιλία, ο συγγενής υδροκέφαλος, και ορθοπεδικές παθήσεις (ανισοσκελία, συγγενές εξάρθρημα ισχίου, κύφωση, σκολίωση, ραιβοποδία, ιπποποδία, ραιβογονία, βλαισογονία).

Μετά από 7 έτη καλύπτονται όλα τα άγνωστα συγγενή νοσήματα.


Groupama - Sante Comfort

Δεν καλύπτονται


Allianz - My Health

Δεν καλύπτονται


Interasco - Exclusive/Golden/Platinum Care

Παθήσεις του οφθαλμού, ωτός, προσώπου, αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικών οργάνων καλύπτονται μετά από 2 έτη. Μετά από 4 έτη οι λοιπές συγγενείς παθήσεις.


Οι παραπάνω πληροφορίες δεν υποκαθιστούν σε καμιά περίπτωση τους επίσημους όρους ασφάλισης που παρέχονται από κάθε εταιρεία και αποτελούν το μόνο έντυπο που καθορίζει τη σχέση με τον ασφαλισμένο. Οι αναφορές αυτές βασίζονται στα επίσημα έντυπα των όρων ασφάλισης και χρησιμεύουν στη σωστή προασφαλιστική ενημέρωση του κοινού. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει κάθε φορά να τις επιβεβαιώνει καθώς μπορεί να έχουν υποστεί αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση με βάση τους όρους που ισχύουν στις 16 Σεπτεμβρίου 2016

Περισσότερα για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στο asfalisi-ygeias.gr

Αξιολογήστε το άρθρο 
6 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
4006 αναγνώστες
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013
23:12

 Στις 11/6/2013 ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ με το σκεπτικό, έτσι λένε τουλάχιστον, να επαναλειτουργήσει εντός του καλοκαιριού με νέο προσωπικό αξιοκρατικά επιλεγμένο. Μακάρι…

Η ΕΡΤ έχει κατηγορηθεί πολλάκις στο παρελθόν σαν εστία διαφθοράς και τοποθέτησης ημετέρων και σαν μαύρη τρύπα που κατασπαταλά πόρους σε υπέρογκους μισθούς και θεάματα τύπου Eurovision.  Σε κάθε συζήτηση των πολιτών, εντός και εκτός δημοσίου, ήταν κοινή πεποίθηση ότι όσοι μπήκαν στην ΕΡΤ έκαναν την τύχη τους και συνήθως χωρίς να το αξίζουν.  Και μάλιστα με χρήματα των πολιτών καθώς το τέλος υπέρ της ΕΡΤ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι υποχρεωτικό για κάθε σπίτι. Έχει δεν έχει τηλεόραση!

Μετά λοιπόν από συζητήσεις και σχεδιασμούς περί κλεισίματος της ΕΡΤ που ξεκίνησαν από παλιά, απεργίες επί απεργιών της ΠΟΣΠΕΡΤ και άλλα συναφή, έγινε, με άκομψο τρόπο κατ’ εμέ, το αδιανόητο… το σχεδιαζόμενο κλείσιμο της κραταιάς ΕΡΤ υλοποιήθηκε. Και το σοκ στην κοινωνία ήταν τόσο μεγάλο που όλοι αντέδρασαν με όποιο τρόπο μπορούσαν (social media, διαμαρτυρίες, πολιτικούς τσαμπουκάδες) για να μη θιγεί το άντρο των βολεμένων που μέχρι πριν 1 ημέρα κατηγορούσαν…

Δεν είναι παράξενο αυτό..; Άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χρεωμένοι ελ. Επαγγελματίες αντιδρούν και ανησυχούν για το αν θα καταργηθεί η σύμβαση μονιμότητας του υπαλλήλου της ΕΡΤ, αδιαφορώντας για τα δικά τους προβλήματα. Αδιαφορώντας επίσης και για το τι έκανε η ΠΟΣΠΕΡΤ όταν έχαναν αυτοί τη δουλειά τους ή τώρα που η πελατεία τους  έχει πέσει στο μηδέν και στο ΤΕΒΕ πληρώνουν 1000€/δίμηνο. Τέτοια φαινόμενα επίσης παρατηρήθηκαν και στις ιδιωτικοποιήσεις του ΟΤΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, αλλά και σε κάθε θεωρητική συζήτηση για κλείσιμο ΟΣΕ, ΔΕΗ κτλ…

Είμαστε τόσο ανιδιοτελείς λοιπόν σαν λαός που ξεχνάμε τα δικά μας προβλήματα και μας νοιάζει να μην κακοπέσει και ταλαιπωρηθεί ο Δημ. Υπάλληλος;  Ή τόσο πολύ έχουμε θεοποιήσει τη μονιμότητα και την αναξιοκρατία σαν κατάσταση που, ακόμα και αν την κατηγορούμε,  πρέπει πάση θυσία να επιζήσει; ‘’Δεν πειράζει παιδί μου.. εσύ να είσαι καλά και για μένα μη σκας’’ λένε ακόμα κάποιοι στοργικοί γονείς στα 35χρονα παιδιά τους που δεν θέλουν να τα δουν να κουράζονται σε δύσκολες δουλειές και προτιμούν να τα χρηματοδοτούν από τη σύνταξή τους.

Υπάρχει όμως και η άλλη εξήγηση…

Το 1973, τέσσερις Σουηδοί που κρατήθηκαν ως όμηροι για έξι ημέρες σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας, κατά τη διάρκεια της ληστείας «δέθηκαν» συναισθηματικά με τους εγκληματίες που τους κρατούσαν, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Αν και οι αιχμάλωτοι από μόνοι τους δεν ήταν σε θέση να το εξηγήσουν, παρουσίασαν μία παράξενη σχέση με τους εγκληματίες που τους κρατούσαν. Ταυτίστηκαν με αυτούς ενώ ένιωθαν φόβο γι' αυτούς που έβαλαν τέλος στην αιχμαλωσία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα κατέθεσαν υπέρ των εγκληματιών ή συγκέντρωσαν χρήματα για τη νομική υπεράσπισή τους (http://e-psychology.gr).

Μήπως λοιπόν η Ελληνική κοινωνία μετά από 40 χρόνια μεταπολιτευτικής ομηρίας στη διαφθορά και την αναξιοκρατία πάσχει από ένα τέτοιο σύνδρομο;  Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε την ουσία του πράγματος ρεαλιστικά και να κατανοήσουμε ότι δικαιώματα δεν έχουν μόνο οι Δημόσιοι υπάλληλοι αλλά όλος ο υπόλοιπος έξω κόσμος που διαλύθηκε σε 3 χρόνια για να μην ξεβολευτούν;

Άραγε στα τόσα άλλα ιδιωτικά ΜΜΕ (εφημερίδες, κανάλια, περιοδικά κτλ) που έκλεισαν λόγω κρίσης δεν δούλευαν άνθρωποι με οικογένειες και ανάγκες; Που ήταν όλος αυτός ο κόσμος να τους υπερασπιστεί; Που ήταν το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ όταν η ίδια η Παπαρήγα έκλεισε τον 902;

ΥΓ: Η κίνηση Σαμαρά για εμένα ήταν καθαρά επικοινωνιακή και ενδεχομένως ακραία για τον τρόπο εφαρμογής της. Ίσως όμως, εάν όντως υπάρχει σχέδιο της επόμενης μέρας, να είναι μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί μια κρατική τηλεόραση πρότυπο.

Ματωνάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος – Ασφαλιστικός Σύμβουλος

www.myadvisor.gr

www.asfalisi-ygeias.gr

Αξιολογήστε το άρθρο 
6 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
2261 αναγνώστες
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013
19:25
Η Interamerican έχει συνδέσει το όνομά της με την ασφάλιση υγείας και τα νοσοκομειακά προγράμματα. Η έφεση της εταιρείας στη διαφήμιση και το δυνατό της μάρκετινγκ σε όλα τα επίπεδα έχουν καταστήσει τα προγράμματα της σειράς Medisystem ίσως τα πλέον αναγνωρίσιμα της αγοράς. Πολύ πρόσφατα παρουσίασε τη νέα γενιά ασφαλιστηρίων υγείας Medihospital Benefit - Optimum - Freedom που στοχεύουν στην κάλυψη νοσηλείας σε νοσοκομείο και όχι ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων...

 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους θα παρουσιαστεί το Medihospital Benefit ενώ θα το συγκρίνουμε και με το Πλεονεκτικό της Εθνικής Ασφαλιστικής. Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο των όρων του Medihospital - έκδοση 01.2013 
 
Σημείωση: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται παρακάτω αποτελεί προσωπική μου άποψη σαν πιστοποιημένος επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος και στηρίζεται σε όρους συμβολαίων από επίσημα ασφαλιστήρια. Δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση σύσταση αγοράς ή μη κανενός προγράμματος υγείας.
 
 
Στα θετικά του Medihospital
 1. Μεγάλο όριο κάλυψης ανά έτος παγκοσμίως ( 800.000€ )
 2. Δεν χρειάζεται προέγκριση κάποια νοσηλεία
 3. Η απαλλαγή του (αναφέρεται αδόκιμα σαν ''συμμετοχή'') εφαρμόζεται μόνο μια φορά ανά έτος. Δηλαδή, όσες φορές και να νοσηλευτεί κάποιος για οποιαδήποτε αιτία η επιβάρυνσή του θα είναι 2.000€ συνολικά μέσα σε ένα χρόνο.
 4. Καλύπτει κάποιες συγγενείς παθήσεις της καρδιάς μετά από 10 χρόνια

 

Στα αρνητικά
 1. Είναι  ετησίως  ανανεούμενο  οπότε  δεν  γνωρίζουμε  την  εξέλιξη  ισχύος-κόστους-παροχών στο μέλλον. Κάποια από τις επόμενες ανανεώσεις λοιπόν μπορεί να γίνει ακριβή ή με χειρότερες παροχές.
 2. Μπορεί να διακοπεί για όλους τους ασφαλισμένους με καταστροφικά αποτελέσματα για άτομα που λόγω ηλικίας ή κατάστασης υγείας δεν μπορούν να ασφαλιστούν αλλού. Στους όρους δεν αναφέρεται υποχρέωση της εταιρείας να διαθέτει πάντα νοσοκομειακά προγράμματα παρά μόνο να προτείνει στον ασφαλισμένο κάτι άλλο εάν υπάρχει (άρθρο 5.3 ''Μη ανανέωση'' σελ 9 στο βιβλίο των όρων)
 3. Οι αμοιβές των γιατρών των χειρουργών και των αναισθησιολόγων είναι πολύ μικρές - έως 3.500€ και 4.550€ ενώ καλύπτονται μόνο 3 επεμβάσεις κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας (άρθρο 15.5.5 σελίδα 20 των όρων)
 4. Υπάρχει συμμετοχή στη νοσηλεία στο εξωτερικό 15% μετά την εφαρμογή της απαλλαγής των 2.000€ (άρθρα 16.4 και 16.4 - σελίδα 24 των όρων)
 5. Καλυπτόμενα μέλη καλύπτονται μέχρι τα 25 έτη τους χωρίς όμως να προβλέπεται αυτόματη μετάβαση σε δικό τους συμβόλαιο χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας (σελίδα 75 των όρων) Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε οικογενειακό συμβόλαιο ένα παιδί που τυχόν παρουσιασει σοβαρό πρόβλημα υγείας πιθανώς να μείνει ανασφάλιστο στην ηλικία των 25 ετών. 
 6. Υπάρχουν μεγάλες αναμονές για κάποια σημαντικά περιστατικά όπως καρδιακές-βαλβιδικές παθήσεις, αλλά και μεταμοσχεύεις βασικών οργάνων (άρθρο 18 -σελίδες 29 έως 32 των όρων). Η αναμονή φτάνει τα 10 έτη.
Σύμφωνα με το Δεκάλογο των προγραμμάτων υγείας, αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των δύο είναι τα παρακάτω

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ
MEDIHOSPITAL BENEFIT
ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
500.000€ ανά περίπτωση
800.000€ ανά έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ισόβια ακόμα και χωρίς ισόβια βασική ασφάλιση
Ετησίως ανανεούμενο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία διακοπής
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ
Ευέλικτη: 1.020€, 1.270€, 1.500 βάσει θέσης
2.000€ ετησίως
ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ελεύθερη επιλογή μέχρι Α
Β Θέση
ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ
623€ με διπλασιασμό σε εξωτερικό & ΜΕΘ
Χωρίς όριο
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
100%
100%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
100%
100%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Ευρώπη)
100%
85%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ
100%
85%
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Βάσει πίνακα έως και 6.230€ με διπλασιασμό σε ΗΠΑ-Καναδά
έως 3.550€ και 4.500
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ;
Ελεύθερα χωρίς έγκριση
Χωρίς προέγκριση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
100%
100%
BONUS ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
124€/μέχρι 15 μέρες ημέρα ή χειρουργικό επίδομα έως 3.500€
250€ έως 5 ημέρες ή 500€ εάν υπάρχει επέμβαση
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Καλύπτονται
Καλύπτονται
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
Ισοβίως χωρίς έλεγχο υγείας στην πλησιέστερη κάλυψη
μέχρι τα 25 έτη των καλυπτόμενων μελών χωρίς εγγύηση ασφαλισιμότητας μετά
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Μέσος όρος 5-6% τα τελευταία έτη
?
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΊΟΥ
20% των εξόδων
ΟΧΙ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΤΟΚΕΤΟΣ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΤΗΣΙΟ Check up
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΑ για άνδρα 40 ετών
628€ με ισόβια βασική 3.000€
492€ 

 

Το Medihospital αποτελεί μία ικανοποιητική επιλογή με σχετικά χαμηλό κόστος. Η εμπειρία της Interamerican και οι δυνατές της συνεργασίες σίγουρα βοηθούν. Εάν αντιπαραβάλουμε τις λεπτομέρειες των δύο προγραμμάτων όμως είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση για έναν σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Καμία σταθερότητα δεν διασφαλίζεται για τα επόμενα χρόνια ούτε σαν παροχές ούτε σαν κόστος. Επιπλέον, ο πολύ μικρός πίνακας αμοιβών θα είναι μεν αρκετός στα συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα, αλλά θα δημιουργήσει μια σημαντική επιπλέον επιβάρυνση του ασφαλισμένου (πέρα από τη συμμετοχή και την απαλλαγή) σε μια νοσηλεία στο εξωτερικό. Εκεί οι απαιτήσεις των χειρουργών, ειδικά στην Αμερική, σίγουρα δεν περιορίζονται στις 4.500€ για μια επέμβαση.

Επιπλέον, οι αναμονές για κάποια σοβαρά περιστατικά είναι πολύ μεγάλες. Η ασφάλιση γίνεται για τέτοια περιστατικά και όχι για μια κύστη ή μια αφαίρεση ελιάς. Το να περιμένει κάποιος 10 έτη για μια μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από την αίτια, είναι μεγάλο διάστημα.

Τέλος, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περίπτωση οικογενειακών συμβολαίων, καθώς τα καλυπτόμενα παιδία δεν έχουν καμιά εξασφάλιση σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα πρόβλημα υγείας. Εάν είναι κάτι σοβαρό κινδυνεύουν μετά τα 25 να μείνουν ανασφάλιστα. Στην περίπτωση όμως που ένας οικογενειάρχης επιλέξει το Medihospital για οικογενειακό συμβόλαιο, θα πρέπει μετά την ενηλικίωση των παιδιών να τα μεταφέρει σε ατομικά ασφαλιστήρια για μεγαλύτερη εξασφάλιση. Κανένα τυχόν επιπλέον συνολικά κόστος για την κίνηση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται αντικίνητρο. Η ασφάλιση των παιδιών είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας. 

Τα παραπάνω αποτελούν αποτύπωση των αντικειμενικών στοιχείων στους όρους του συμβολαίου μαζί με προσωπική ερμηνεία τους βάσει εμπειρίας και εξειδίκευσης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει τις δικές του συγκρίσεις και φυσικά να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα...

Ματωνάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος-Ασφαλιστικός Σύμβουλος

www.myadvisor.gr

www.asfalisi-ygeias.gr

 


Αξιολογήστε το άρθρο 
4 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
873 αναγνώστες
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013
21:20

Ο καταιγισμός που δέχεται τελευταία το καταναλωτικό κοινό από πολλές μεριές σχετικά με την ‘’φτηνή-φτηνότερη-φτηνότατη ασφάλεια αυτοκινήτου’’ είναι πρωτοφανής.

Το γενικότερο κλίμα μειώσεων σε όλα τα εισοδήματα δημιουργεί μαζικές τάσης περικοπής κάθε εξόδου που θεωρείται περιττό. Και δυστυχώς ο κλάδος της Ιδιωτικής ασφάλισης δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε ώστε να μην θεωρείται και αυτός σαν μια περιττή δαπάνη.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περικοπή από το κόστος ασφάλισης των οχημάτων τους δεν σκέφτονται μόνο αυτοί που έχουν αντικειμενικό οικονομικό πρόβλημα και, εν πολλοίς, είναι δικαιολογημένοι. Αντίθετα, παρασυρμένοι από το γενικό κλίμα ‘’φτήνιας’’, την ‘’φτηνή ασφάλεια’’ αναζητούν και άτομα τα οποία η οικονομική κρίση τα έχει επηρεάσει από λίγο έως καθόλου.

 Τι καλύπτει υποχρεωτικά η ασφάλιση αυτοκινήτου

 Η ‘’απλή ασφάλεια’’ ‘όπως λέγεται καλύπτει την υποχρεωτική εκ του νόμου Αστική Ευθύνη προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες και Υλικές ζημιές. Την κάλυψη δηλαδή ενός ατόμου που ελέγχει ένα μεταλλικό αντικείμενο ενός τόνου και τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, σε περίπτωση που χτυπήσει έναν άνθρωπο ή κάποιο άλλο όχημα. Βάσει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κάθε ασφαλιστήριο καλύπτει τον ιδιοκτήτη του οχήματος έως 1.000.000€ ανά άτομο και ανά περιστατικό. Αυτή είναι η κάλυψη για την οποία ‘’δεν μας γράφει η Τροχαία’’. Κάθε άλλη κάλυψη αφορά το όχημα σαν περιουσιακό στοιχείο πλέον και είναι προαιρετική.

 

Προαιρετικές καλύψεις

 Σαν επιπλέον καλύψεις η πιο συνηθισμένη είναι η Θραύση κρυστάλλων, η Νομική Προστασία, η Οδική Βοήθεια, η κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, η κλοπή, οι ίδιες ζημιές-μικτή κ.α.

 

Πως προκύπτουν οι διαφορές τιμής από εταιρεία σε εταιρεία

 

Αστική Ευθύνη προς τρίτους

 Η βασικότερη και ακριβότερη κάλυψη στις συνηθισμένες ασφαλίσεις είναι η Αστική Ευθύνη. Κάθε εταιρεία τιμολογεί κατά το δοκούν πόσα χρήματα χρειάζεται να εισπράττει από το πελατολόγιό της για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των λίγων που θα προκαλέσουν ατύχημα. Μην ξεχνάμε ότι και οι ασφάλειες είναι ένας μεγάλος ‘’κουμπαράς’’ όπου πληρώνουν πολλοί από λίγα για να πάρουν πολλά οι λίγοι που θα προκαλέσουν ένα ατύχημα. Και δεν μιλάμε φυσικά για ζημιές ενός φαναριού ή ενός φτερού που χρειάζονται 500-700-1.000€ για να φτιαχτούν, αλλά για ζημιές 100.000 – 300.000 – 500.000€ που μπορεί να επιδικάσει ένα δικαστήριο σε περίπτωση θανάτου ενός ανθρώπου. Κάθε εταιρεία λοιπόν κρίνει και αποφασίζει.

 

Διαφορές στις προαιρετικές καλύψεις

 Πολλά ασφαλιστήρια μοιάζουν θεωρητικά ίδια. Έχουν δηλαδή μια λίστα από καλύψεις που, ονομαστικά, αναφέρουν τις ίδια πράγματα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες αναφέρουν ένα μεγάλο όγκο ‘’καλύψεων’’ για να ‘’γεμίσει το μάτι’’ ενώ άλλες τις αναφέρουν με μια λέξη ‘’Αστική Ευθύνη προς τρίτους’’. Άρα λοιπόν από δύο ασφαλιστήρια που γράφουν τα ίδια το λογικό είναι να επιλέξουμε απλά το φτηνότερο… Είναι όμως έτσι ακριβώς..;

 Θραύση Κρυστάλλων: Υπάρχουν ασφαλιστήρια που καλύπτουν 700€, 1.000€, 1.500€, 2.000€, 3.000€ για θραύση των τζαμιών. Υπάρχει όμως μεγάλη περίπτωση σε ένα περιστατικό όπου θα σπάσουν πχ 2 παρμπρίζ, ένα χαμηλό όριο να μην φτάσει και ο ιδιοκτήτης να πληρώσει τα υπόλοιπα από την τσέπη του. Επίσης πολλές εταιρείες έχουν τη λεγόμενη απαλλαγή που σημαίνει πχ ότι για ζημιά 500€ τα πρώτα 200€ τα επιβαρύνεται ο πελάτης. Καλό είναι να το γνωρίζετε, ειδικά εάν ένα αυτοκίνητο έχει κρυστάλλινη πανοραμική οροφή.

 Νομική Προστασία: Και εδώ τα κεφάλαια διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία. Είναι λογικό μια νομική προστασία 3.000-5.000€ να χρεώνεται λιγότερο από μια νομική των 20.000-30.000€. Επίσης λογικό είναι ότι τα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση ενός θανατηφόρου δυστυχήματος θα είναι πολύ περισσότερα από 3-4.000€

 Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα: Άλλες εταιρείες προβλέπουν έως π.χ. 10.000€, άλλες έως 100.000€ κτλ. Ένας ιδιοκτήτης όμως με ένα ακριβό αυτοκίνητο των 30-40 χιλ ευρώ σε μια τέτοια περίπτωση τι θα κάνει εάν η ζημιά του είναι μεγαλύτερη του ορίου αυτού;

 Αστική ευθύνη από μετάδοση φωτιάς: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια στα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου. Σε πολλά από αυτά προβλέπεται Αστική Ευθύνη έως πχ 15.000€, έως την αξία του αυτοκινήτου, έως 1.000.000€ κτλ. Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα παλιό κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο που έχει μια φτηνή ασφάλεια να πάρει φωτιά και να κάψει ένα διπλανό ακριβό αυτοκίνητο; Ή περισσότερα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ ας πούμε… Εάν το ασφαλιστήριο έγραφε ‘’έως 15.000€’’ ή ακόμα χειρότερα ‘’έως την αξία του αυτοκινήτου’’ τότε τα χρήματα θα τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης και θα είναι πολλά.

 Εάν τώρα αθροίσουμε τις διαφορές στο κόστος από τις παραπάνω καλύψεις μεταξύ των ακριβών και φτηνών εταιρειών και πακέτων, θα προκύψει μια διαφορά 30-40€/ εξάμηνο για ένα απλό αυτοκίνητο 1.400 κ.ε. Τόση είναι η διαφορά της φτηνής από την καλή ασφάλεια εάν επιλέξουμε απλές καλύψεις όπως οι παραπάνω.

 Το ζητούμενο φυσικά δεν είναι να τρέξει όλος ο κόσμος να αγοράσει την ακριβότερη ασφάλεια οπωσδήποτε. Πρέπει όμως ο κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος να ενημερώνει τον πελάτη του για τα δεδομένα της ασφάλισης και ο κάθε ασφαλισμένος να ξέρει συνειδητά τι ασφάλιση αγοράζει και γιατί.

 Έτσι όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, και στην δύσκολη ώρα θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν χωρίς τα γνωστά ‘’μα δεν μου το είπες…’’ ‘’μα δεν με ρώτησες…’’ και άλλα τέτοια συνήθη και καθημερινά…

  

Ματωνάκης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος – Ασφαλιστικός Σύμβουλος

 

www.myadvisor.gr

www.asfalisi-ygeias.gr

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
4 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σελίδα 1 από 212>

Σχετικά με το blog
Θεματολογία, εξελίξεις και προβληματισμοί σε θέματα της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Λίγα λόγια για εμένα
Οικονομολόγος με αποκλειστική ενασχόληση τον κλάδο της Ιδιωτικής ασφάλισης...
(διαβάστε περισσότερα)
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
7/9Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας. Πως καθορίζονται και τι μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος.
Σύνδεσμοι